核心期刊网首页> 外军国防科技报告> 在线学术档案数据库

McDonald's - Ett komplicerat förhållande mellan vinst och etik i en alltmer kritisk värld


Förhållandet mellan vinst och etik kan för företag vara komplicerat. Organisationer kräver vinst för överlevnad, men många forskare är idag ense om att följandet av etiska riktlinjer, som behandlar miljö, hälso och samhällsåtaganden, eller ett såkallat CSR-arbete, även är av stor vikt för att klara dagens konkurrens. Samhället och dess konsumenter blir i sin tur, alltmer medveten om företags ansvarslöshet, och väljer följaktligen att stödja de som följer samhällets normer om rätt och fel. McDonald’s som under årens lopp utsått stor samhällskritik angående dess etiska överskridelser med bland annat hälsofarlig mat, arbetar numera aktivt med CSR- arbete. Detta kommuniceras aktivt i allehanda publika annonseringar, och en ny image kan tyckas ta form. Dock är det svårt att se en koppling mellan det praktiska arbetet och den kritik McDonald’s mottagit kring dess produkter. Åtagandena kan istället vara ett försök till att undkomma kritiken genom att kommunicera goda saker företaget gör, utan......

【作者名称】: Öhlén, Jessica, Börzsei, Helena
【关 键 词】: McDonald's - Ett komplicerat förhållande mellan vinst och etik i en alltmer kritisk värld
【网站名称】: 在线学术档案数据库
【期刊论文数据库】: [DBS_Articles_01]
【期刊论文编号】: 103,636,136
【摘要长度】: 1,000
【栏目名称】: 所有文件
【上篇论文】: 外军国防科技报告 - Distributed Dynamic Spectrum Access in Multichannel Random Access Networks with Selfish Users
【下篇论文】: 外军国防科技报告 - Tillväxtreaktioner i Naturkultur -utvärdering av en försöksyta i Östergötland

【论文下载】: 免费获取 该期刊&论文全文内容